Anasayfa
Ürünler
Favoriler0
Son Görüntülenenler

Madde 1. Teslimat Masrafları Ve İfası

Malın teslimat (nakliye/kargo) masrafları yukarıda bildirildiği gibidir. Ürün/lerinteslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün/leri, ALICI tarafından ödemenin yapılıp siparişin tamamlanmasından sonra 20 (yirmi) gün içinde teslim eder. (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten taşınmış olması, vb. durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik gösterebilir.)Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. Bu halde bedel iadesi kargo ücreti mahsup edilmek sureti ile gerçekleştirilir.

Madde 2. Alıcının Beyan Ve Taahhütleri

ALICI, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün/lere ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, Sözleşme konusu Ürün/leri teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün/lerin hasarsız ve sağlam ve her türlü ayıptan ari olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/lerin sorumluluğu ve hasarlar ALICI ‘ya aittir.

Madde 3. Satıcı Beyan Ve Taahhütleri

SATICI, Sözleşme konusu Ürün/lerin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa ürün/lerin kendi üreticilerine ait garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava ve yol koşulları, kamu otoritesinin aldığı tedbirler vs teslimatı engelleyen/geciktiren durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünleri süresi içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya ALICI’nın sipariş anında bildirdiği e-mail adresine e-posta göndererek bildirmekle yükümlüdür. SATICI ilgili bildirimleri yapmakla bildirim sorumluluğundan kurtulur. E-posta ve SMS takip ve değerlendirmesi ALICI’nın sorumluluğundadır. Sözleşme konusu ürün/ler, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu halde teslimatın kabul edilmemesi sebebi ile oluşan nakliye maliyeti ALICI’ya aittir. Ve ayrıca ALICI’nın ürün/leri tekrar teslim almak istemesi halinde teslim süreleri iade edilen ürünün SATICI’ya ulaşmasından sonra olacak şekilde tekrar başlar ve nakliye masrafları ALICI’ya aittir.

Madde 4. Cayma Hakkı

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürün/leri teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Doruk İç ve Dış Ticaret., İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN DP’YE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA Doruk İç ve Dış Ticaret’den BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI’ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

ALICI iade edeceği Ürün/lerin önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Ürün/leri önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ALICI sorumludur.

Madde 5. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. a) Faturasız ve kutusuz ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  2. b) Orijinal ambalajı bozulmuş sökülmüş kullanım kılavuzu garanti belgesi olmayan, tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir başka müşteriye satılamayacak durumda olan, tadilat/tamirat görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  3. c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  4. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  5. e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine dair ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  6. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların iadesi kabul edilmemektedir.
Back to Top
Ürün sepetinize eklendi